≡ menu
logo EUROBUS

JESTEŚMY BENEFICJENTEM PARP ORAZ PFR

Firma Handlowo Usługowa Mariusz Franków jest beneficjentem projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Efektem jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu to 338 572,02 zł

Wkład EFRR to 338 572,02 zł

 

logo Script logo