Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

ZADĄBROWIE

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> RZESZÓW
PRZYSTANEK:
ZADĄBROWIE

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
4:35 *
5:23  
5:38  
5:53  
6:13  
6:33  
6:48  
7:03  
7:23  
7:43  
8:03  
8:23  
8:38  
9:03  
9:28  
9:43  
10:03  
10:23  
10:38  
10:53  
11:08  
11:28  
11:43  
12:03  
12:23  
12:43  
13:03  
13:18  
13:38  
13:53  
14:08 Jar
14:23  
14:38  
14:53  
15:28  
15:53  
16:08 Jar
16:38  
17:08  
18:18 Jar
19:23 Jar
 
4:35  
5:23  
6:18  
6:33  
7:03  
7:23  
7:43  
8:03  
8:43  
9:43  
10:23  
10:38  
11:28  
11:53  
12:23  
13:18  
14:18 Jar
15:28  
15:58  
17:28 Jar
 
6:18  
6:33  
7:23  
8:03  
11:08  
13:13  
15:28  
15:58  

 

* - kurs przyspieszony
Jar - oznacza skrócony kurs do Jarosławia