Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

SKOŁOSZÓW

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> RZESZÓW
PRZYSTANEK:
SKOŁOSZÓW

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
4:38 *
5:27  
5:42  
5:57  
6:17  
6:37  
6:52  
7:07  
7:27  
7:47  
8:07  
8:27  
8:42  
9:07  
9:32  
9:47  
10:07  
10:27  
10:42  
10:57  
11:12  
11:32  
11:47  
12:07  
12:27  
12:47  
13:07  
13:22  
13:42  
13:57  
14:12 Jar
14:27  
14:42  
14:57  
15:32  
15:57  
16:12 Jar
16:42  
17:12 Jar
18:22 Jar
19:27 Jar
 
4:38  
5:27  
6:22  
6:37  
7:07  
7:27  
7:47  
8:07  
8:47  
9:47  
10:27  
10:42  
11:32  
11:57  
12:27  
13:22  
14:22  
15:32  
16:02  
17:32 Jar
 
6:22  
6:37  
7:27  
8:07  
11:12  
13:17  
15:32  
16:02  

 

* - kurs przyspieszony
Jar - oznacza skrócony kurs do Jarosławia