Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

PRZEMYŚL - CZARNIECKIEGO 7

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> DYNÓW
PRZYSTANEK:
PRZEMYŚL - CZARNIECKIEGO 7

 

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
5:30  
6:15  
6:35  
6:45  
7:15 D
7:40  
8:00  
9:15  
9:50  
10:20  
11:25  
12:15  
12:50  
13:20  
13:45  
14:15  
14:35  
15:00  
15:15  
15:45  
16:15  
17:05 D
17:20  
18:20  
19:20  
20:20 D
22:10  
 
6:45  
7:15 D
7:30  
8:00  
9:10  
9:50  
11:25  
12:25  
12:50  
14:15  
15:45  
17:15  
19:20  
22:10  
 
7:15  
10:20  
15:45  
19:20  

 

D - kurs skrócony do Dubiecka