Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

OSTRÓW

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> DYNÓW
PRZYSTANEK:
OSTRÓW

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
5:37  
6:22  
6:42  
6:52  
7:22 D
7:47  
8:07  
8:47  
9:22  
9:57  
10:27  
11:32  
12:22  
12:57  
13:27  
13:52  
14:22  
14:42  
15:07  
15:22  
15:52  
16:22  
17:12  
17:27  
18:27  
19:27  
20:27 D
22:17  
 
6:52  
7:22 D
7:37  
8:07  
9:22  
9:57  
11:32  
12:22  
12:57  
14:22  
15:52  
17:27  
19:27  
22:17  
 
7:22  
10:27  
15:52  
19:27  

 

D - kurs skrócony do Dubiecka