Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

OSTRÓW

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> RZESZÓW
PRZYSTANEK:
OSTRÓW

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
4:46 *
5:38  
5:53  
6:08  
6:28  
6:48  
7:03  
7:18  
7:38  
7:58  
8:18  
8:38  
8:53  
9:18  
9:43  
9:58  
10:18  
10:38  
10:53  
11:08  
11:23  
11:43  
11:58  
12:18  
12:38  
12:58  
13:18  
13:28  
13:33  
13:53  
14:08  
14:23 Jar
14:38  
14:53  
15:08  
15:43  
16:08  
16:23 Jar
16:53  
17:23 Jar
18:33 Jar
19:38 Jar
 
4:46  
5:38  
6:33  
6:48  
7:18  
7:38  
7:58  
8:18  
8:58  
9:58  
10:38  
10:53  
11:43  
12:08  
12:38  
13:33  
14:33  
15:43  
16:13  
17:43 Jar
 
6:33  
6:48  
7:38  
8:18  
11:23  
13:28  
15:43  
16:13  

 

* - kurs przyspieszony
Jar - oznacza skrócony kurs do Jarosławia