Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

MUNINA- PIEKARNIA

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> RZESZÓW
PRZYSTANEK:
MUNINA- PIEKARNIA

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
5:05 *
5:45  
6:00  
6:15  
6:40  
6:55  
7:10  
7:25  
7:45  
8:05  
8:25  
8:50  
9:25  
9:50  
10:05  
10:25 Jar
10:45  
11:00  
11:30  
11:50  
12:05  
12:25  
12:45  
13:05  
13:25  
13:40  
14:00  
14:15  
14:50 Jar
14:50  
15:15  
15:50  
16:20  
17:00  
18:40 Jar
19:45 Jar
 
5:05  
5:45  
6:40  
6:55  
7:25  
7:45  
8:05  
8:25  
9:05  
10:05  
10:45  
11:00  
11:50  
12:05  
12:45  
13:40  
14:40  
15:50  
16:20  
17:50 Jar
 
6:40  
6:55  
7:45  
8:25  
11:30  
13:35  
15:50  
16:20  

 

* - kurs przyspieszony
Jar - oznacza skrócony kurs do Jarosławia