Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

KUŃKOWCE

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> DYNÓW
PRZYSTANEK:
KUŃKOWCE

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
5:40  
6:25  
6:45  
6:55  
7:25 D
7:50  
8:10  
8:50  
9:25  
10:00  
10:30  
11:35  
12:25  
13:00  
13:30  
13:55  
14:25  
14:45  
15:10  
15:25  
15:55  
16:25  
17:15 D
17:30  
18:30  
19:30  
20:30 D
22:20  
 
6:55  
7:25 D
7:40  
8:10  
9:25  
10:00  
11:35  
12:25  
13:00  
14:25  
15:55  
17:30  
19:30  
22:20  
 
7:25  
10:30  
15:55  
19:30  

 

D - kurs skrócony do Dubiecka