Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080