Przemyśl, ul. Czarnieckiego 7,  tel. +48 531 631 080

DYNÓW, D.A. PKS STANOWISKO NR. 2

KIERUNEK POŁĄCZENIA:
PRZEMYŚL ---> DYNÓW
PRZYSTANEK:
DYNÓW, D.A. PKS STANOWISKO NR.2

 

Poniedziałek - Piątek

  Sobota   Niedziela
6:30  
7:15  
7:35  
7:45  
8:40  
9:00  
9:40  
10:15  
10:50  
11:20  
12:25  
13:15  
13:50  
14:20  
14:45  
15:15  
15:35  
16:00  
16:15  
16:45  
17:15 :
18:20  
19:20  
20:20  
23:10  
 
7:45  
8:30  
9:00  
10:15  
10:50  
12:25  
13:15  
13:50  
15:15  
16:45  
18:20  
20:20  
23:10  
 
8:15  
11:20  
16:45  
20:20  

 

D - kurs skrócony do Dubiecka